ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) รุ่น 48 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ด้วยวิธีการรับ Portflio ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ