ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2562

ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2563

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

http://grad.pnru.ac.th/คลิกที่นี่

3

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

http://grad.pnru.ac.th/คลิกที่นี่

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์รายงานตัว

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2563

ตามห้องที่กำหนด

5

รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียน

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2562

http://grad.pnru.ac.th/คลิกที่นี่