ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม -11 ตุลาคม 2562

http://grad.pnru.ac.th/คลิกที่นี่
2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

http://grad.pnru.ac.th/
3

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

http://grad.pnru.ac.th/
4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562

http://grad.pnru.ac.th/
5

รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียน

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

หอประชุมพิฆเนศวร

6

เปิดภาคการศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ตามห้องที่กำหนด

7

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดตามทางเว็บไซด์

http://grad.pnru.ac.th/