ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้น

ตั้งแต่ 11 - 25 ตุลาคม 2562

http://grad.pnru.ac.th/คลิกที่นี่
2

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

http://grad.pnru.ac.th/
3

รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียน

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

หอประชุมพิฆเนศวร

4

เปิดภาคการศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

ตามห้องที่กำหนด

5

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดตามทางเว็บไซด์

http://grad.pnru.ac.th/