ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

19 กรกฎาคม 2564 - 6 กุมภาพันธ์  2565

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

21 กุมภาพันธ์  2565

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์

26 กุมภาพันธ์  2565

สถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

1 มีนาคม  2565

www.pnru.ac.th

5

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

1 - 10 มีนาคม 2565

ธนาคารที่กำหนด

6

รายงานตัว (ส่งเอกสารวุฒิการศึกษาและถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา)

12 มีนาคม  2565

สถานที่ที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

7

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

13 มีนาคม  2565

สถานที่ที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

8

เปิดภาคเรียน

19 มีนาคม  2565