ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

22 กรกฎาคม  – 18 ตุลาคม  2562

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

25 ตุลาคม  2562

www.pnru.ac.th

3

รายงานตัว

 

2 พฤศจิกายน 2562

หอประชุมพิฆเนศวร

4

เปิดภาคการศึกษา

 

9 พฤศจิกายน 2562