ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์

1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อวัน วัน - เวลา สถานที่สอบ

4 มิถุนายน 2564

www.pnru.ac.th

3

การสอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ

8 มิถุนายน 2564

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

9 มิถุนายน 2564

www.pnru.ac.th

5

ลงทะเบียนยืนยันการเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

11 -17 มิถุนายน 2564

ชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนด