ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์

1 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อวัน วัน - เวลา สถานที่สอบ

24 พฤศจิกายน 2563

www.pnru.ac.th

3

การสอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ

27 พฤศจิกายน 2563

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

30 พฤศจิกายน 2563

www.pnru.ac.th

5

ลงทะเบียนยืนยันการเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563

ชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนด