ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ

17 - 29 เมษายน 2562

www.pnru.ac.th / ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

9 พฤษภาคม 2562

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

13 พฤษภาคม 2562

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

15 พฤษภาคม 2562

www.pnru.ac.th

5

รายงานตัว (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

17 - 23 พฤษภาคม 2562

ธนาคารที่กำหนด / งานการเงินของมหาวิทยาลัยฯ อาคาร 13 ชั้น 2