ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ

28 เมษายน - 3 มิถุนายน 2563

www.pnru.ac.th / ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

5 มิถุนายน 2563

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

8 มิถุนายน 2563

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

10 มิถุนายน 2563

www.pnru.ac.th

5

ลงทะเบียนยืนยันการเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

11 - 18 มิถุนายน 2563

ชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนด