ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ

ตั้งแต่บัดนี้ - 23 มีนาคม 2563

www.pnru.ac.th / ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนด

2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

27 มีนาคม 2563

www.pnru.ac.th

3

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ

8 เมษายน 2563

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

17 เมษายน 2563

www.pnru.ac.th

5

รายงานตัว (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2563

ธนาคารที่กำหนด