ปฏิทินการรับสมัคร

ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ สถานที่
1

รับสมัครออนไลน์

24 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563

www.pnru.ac.th

2

ประกาศรายชื่อวัน วัน - เวลา สถานที่สอบ

9 ตุลาคม 2563

www.pnru.ac.th

3

การสอบสัมภาษณ์ และสอบการปฏิบัติ

19 ตุลาคม 2563

ตามห้อง และอาคารสถานที่ที่กำหนด

4

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

22 ตุลาคม 2563

www.pnru.ac.th

5

ลงทะเบียนยืนยันการเป็นนักศึกษา (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา)

23 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2563

ชำระเงินผ่านธนาคารที่กำหนด