ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ

ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ภาคกศ.พบ.(เสาร์ - อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/ 2562

หมายเหตุ