ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.พบ. (เสาร์ - อาทิตย์) รุ่น 49 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561

หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ด้วยวิธีการรับ โควตา ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ